Sonae Arauco és una nova empresa resultant de la col.laboració estratègica entre Sonae Indústria i Arauco. Aquesta col.laboració al 50% engloba les operacions de taulers a base de fusta i activitats relacionades que Sonae Indústria posseeix actualment a Europa i Sufàfrica, en particular totes les seves unitats de producció de taulers a base de fusta, químics i paper impregnat; però no abarca les operacions de Sonae Indústria situades a Amèrica del Nord, ni els negocis de laminats ni de components, que continuaràn pertanyent a Sonae Indústria en la seva totalitat.

Amb 13 fàbriques localitzades a 4 països de 2 continents i amb més de 2700 empleats, Sonae Arauco és un dels més grans productors mundials de taulers a base de fusta.

Els taulers a base de fusta són una alternativa valiosa a la fusta massissa i oferexen alguns avantatges evidents, doncs permeten un ús més eficient de les matèries primeres. Un altre avantatge consisteix en la seva flexibilitat dimensional, que, a diferència de la fusta massissa, permet obtenir productes fets a mida, que poden adaptar-se als requisits de les aplicacions dels clients. D'aquesta manera, actualment assistim al reemplaçament de la fusta massissa pels taulers a base de fusta en un número cada vegada més gran d'aplicacions.

www.sonaearauco.com